CAMPING MORSKI nr 21 – REGULAMIN

 

Poniższy regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa korzystających z Campingu. Przebywanie na terenie campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad.

 

 

 

 • 1 PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Teren Campingu jest terenem prywatnym S.C. EUROCAMP. Wejście na teren Campingu oznacza akceptację regulaminu.
 2. Niniejsze zasady określają prawa i obowiązki Gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na Campingu oraz sposób korzystania z udostępnionych urządzeń technicznych i sprzętu.

 

 

 • 2 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

 

 1. Doba campingowa rozpoczyna się od godz. 12:00 i trwa do godz. 11:00 dnia następnego (dotyczy miejsc w sektorach oraz na polu namiotowym). Traktuje się, że osoby, które przyjechały w nocy po północy i spędziły noc na terenie Campingu, rozpoczęły dobę dzień wcześniej.
 2. Doba hotelowa w Apartamentach rozpoczyna się od godz. 15:00 i trwa do godz. 10:00 dnia następnego
 3. Niezwłocznie po przybyciu na Camping Gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji oraz uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt.
 4. Do korzystania z infrastruktury Campingu uprawnione są osoby posiadające ważną kartę pobytu, po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych.
 5. Przebywanie na terenie Campingu, wejście każdej osoby, wjazd i wyjazd pojazdów – wyłącznie za okazaniem ważnej karty pobytu.
 6. Karty pobytu należy chronić przed kradzieżą lub zgubieniem. Po zakończeniu pobytu wszystkie karty należy oddać personelowi Campingu.
 7. Osoby odwiedzające Gości są każdorazowo zobowiązane do odebrania w recepcji przepustki uprawniającej ich do pobytu na Campingu.
 8. Pobyt osób odwiedzających Gości możliwy tylko w godzinach od 09:00-21:00 za odpłatnością 10,00zł od każdej osoby wchodzącej na teren Campingu (dotyczy również dzieci).
 9. Po upływie doby pobytowej korzystający z pola campingowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt.
 10. Przedłużenie wyjazdu po godz. 11:00 w dniu wyjazdu, będzie skutkowało doliczeniem       połowy doby pobytu.
 11. Po godzinach pracy recepcji, opuścić Camping będą mogły tylko te osoby i pojazdy, które uregulowały wszystkie opłaty związane z pobytem na Campingu.
 12. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.

 

 

 • 3 KORZYSTANIE Z CAMPINGU

 

 1. Miejsce ustawienia sprzętu campingowego, namiotów, pojazdów Gościa wyznacza personel Campingu.
 2. Zabrania się zmiany stanowiska campingowego przez Gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel recepcji.
 3. Przed opuszczeniem Campingu Gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
 4. Osoby poruszające się po terenie Campingu pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h.
 5. Umywalki, prysznice, pisuary i toalety powinny być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu. Są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy Goście campingu. Zabrania się mycia naczyń i opróżniania toalet campingowych w miejscach do tego niewyznaczonych.
 6. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel Campingu (dotyczy wysokiego sezonu).
 7. Na terenie Campingu psy mogą przebywać trzymane na smyczy i pod kontrolą właściciela. Za zwierzę przebywające na terenie Campingu odpowiada jego właściciel, który zobowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie i sprzątania po nim.
 8. Rozpalenie ogniska należy każdorazowo zgłaszać w recepcji.

 

 • 4 PORZĄDEK I SPOKÓJ

 

 1. Goście są zobowiązani do przestrzegania porządku, zachowania spokoju i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.
 3. Cisza nocna na Campingu obowiązuje od godziny 23:00 do 6:00.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo Gości przebywających na Campingu brama wjazdowa jest zamknięta między godziną 23:00 a 6:00. W tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu mogą jedynie pojazdy osób zameldowanych. W wymienionych godzinach ruch samochodów zostaje wstrzymany na terenie całego Campingu.
 5. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z personelem recepcji.
 6. Za nieprzestrzeganie regulaminu pobierana będzie każdorazowo dopłata wg cennika usług.
 7. Camping może odmówić przyjęcia turystów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin Campingu wyrządzając szkodę w mieniu Campingu albo turysty lub szkodę na osobie turysty, pracownika Campingu lub innych osób przebywających na terenie Campingu, bądź też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowanie obiektu. Również turystom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, którzy zachowują się agresywnie bądź w sposób powszechnie uznany za wulgarny, pracownicy recepcji mogą odmówić przyjęcia. Turyści zakłócający spokój lub korzystający z Campingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z Campingu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 

 • 5 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRAŻENIA ODNIESIONE NA TERENIE CAMPINGU

 

 1. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie Campingu.
 2. Rzeczy wartościowe, depozyt gotówki można nieodpłatnie przekazać do recepcji Campingu.
 3. Gość Campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Campingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
 4. Właściciel Campingu – S.C. EUROCAMP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia wynikłe z winy Gości.

 

 

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

 

Dziękujemy i życzymy przyjemnego pobytu na naszym Campingu.

 

 

 

 

WARUNKI REZERWACJI MIEJSC NA POLU CAMPINGOWYM:

 

 

 • Recepcja przyjmuje rezerwacje wstępne bez pobierania zaliczek.
 • Rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie pod numerem 664-258-806, wysyłając e-mail na adres: camping.morski@gmail.com, osobiście w recepcji.
 • Rezerwacja gwarantuje miejsce na Campingu, nie dotyczy konkretnego stanowiska.
 • Rezerwację należy potwierdzić mailowo lub sms-em, co najmniej trzy dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku nie poinformowania recepcji o planowanej godzinie przyjazdu, po godz. 18:00 miejsce może zostać sprzedane innym Gościom.
 • Brak potwierdzenia przyjazdu powoduje anulowanie rezerwacji.
 • Doba campingowa na polu rozpoczyna się o godz. 12:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 • Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko po uzgodnieniu z recepcją dostępności danej parceli w kolejnych dniach.
 • Rezerwacje Sektora Plus przypadające w sezonie wysokim, tj. od 20.06 do 20.08 będą realizowane z zastrzeżeniem, że sprzedaż tego miejsca nastąpi z chwilą jego zwolnienia. Recepcja zaproponuje miejsce zastępcze. Powyższe zastrzeżenie oraz utrudnienie wynika z przedłużenia trwających pobytów

 

NIE PROWADZIMY REZERWACJI NA POLU NAMIOTOWYM. NAMIOTY USTAWIAMY W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI MIEJSC W DNIU PRZYJAZDU

 

WARUNKI REZERWACJI APARTAMENTÓW

 

 • Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem 664-258-806, mailowo: camping.morski@gmail.com, oraz osobiście w recepcji.
 • Rezerwacja nie gwarantuje konkretnego NR pokoju – Apartamentu.
 • Rezerwacje potwierdzamy wpłatą zadatku w wysokości będącej równowartością 3 dni pobytu.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Brak wpłaty zadatku, w terminie 3 dni roboczych od złożenia rezerwacji jest równoznaczny z jej anulowaniem.
 • Opłatę za pobyt należy uregulować najpóźniej następnego dnia po przyjeździe.
 • Do pokoi Apartamentów zwierząt NIE przyjmujemy. W przypadku nie wywiązywania się z umowy zostanie pobrana dodatkowa opłata 50,00 zł za zwierzę za dobę.
 • Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Właściciele Campingu Morskiego nr 21 dokładają wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich Gości i przetwarzać ich dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W tym, w szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki EUROCAMP s.c. Kontakt z administratorem jest możliwy drogą pisemną na następujący adres: EUROCAMP s.c.; ul. Turystyczna 3; 84-360 Łeba.

Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych dostępne są w recepcji Campingu Morskiego nr 21 oraz na stronie internetowej: www.camping21.pl.