INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Eurocamp s.c. – właściciel serwisu http://camping21.pl/ – dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób fizycznych i przetwarzać ich dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące zasad postępowania z danymi osobowymi naszych klientów, jak również osób, które odwiedzają naszą stronę internetową oraz kontaktują się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym przy pomocy formularza kontaktowego).

 • 1

Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy Eurocamp s.c. z siedzibą w Łebie będący właścicielami Campingu Morskiego przy ul. Turystycznej 3 w Łebie. Z administratorem danych można skontaktować się listownie pod następującym adresem: Eurocamp s.c. ul. Turystyczna, 3 84-360 Łeba lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
e-mail: camping.morski@gmail.com.

 

 • 2

Dane osobowe

 

Administrator danych przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które klienci, użytkownicy naszej strony internetowej oraz osoby kontaktujące się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną podają w sposób dobrowolny. Pewnym wyjątkiem może być zbieranie danych za pomocą plików cookies (np. dane dotyczące adresu IP, rodzaju przeglądarki), o czym mowa szerzej w §9 niniejszj Polityki.

 

 • 3

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celaach:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane od Państwa wiadomości i zapytania,
 • w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług pobytowo – campingowych oraz dokonania związanych z nimi rozliczeń finansowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • w celu marketingowym polegającym na promocji naszych usług i utrzymaniu relacji z klientami,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego internetowego serwisu.

 

 • 4

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będą odpowiednio:

 • umowa lub oświadczenie woli jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • właściwe przepisy prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących
  na administratorze danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przykładowo takim przepisem jest art. 106 e ust 1. ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje jakie dane powinny znaleźć się na fakturze;
 • zgoda wynikająca z odrębnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na przykład: zgoda na marketing bezpośredni lub zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
 • uzasadniony prawnie interes spółki Eurocamp s.c. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który mamy
  w szczególności w tym, aby przedstawiać klientom nasze oferty, odpowiadać na wiadomości
  i zapytania, czy prowadzić statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu.
 • 5

Okres przetwarzania danych

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce oraz przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą złożyła ważny i prawidłowy wniosek
o usunięcie swoich danych osobowych. W szczególności, będzie to czas niezbędny do wykonania umowy, dopełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również przez okres wskazany w ewentualnie wyrażonej zgodzie.

 

 • 6

Udostępnianie danych osobowych

 

W związku z wykonywaniem naszych usług w niektórych sytuacjach, jeśli będzie to konieczne, mamy prawo przekazać dane osobowe dalej. Mianowicie:

 • osobom przez nas upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać należycie swoje obowiązki,
 • podmiotom, z których pomocy i usług korzystamy w zakresie prowadzonej przez nas działalności, np. dostawcom systemów informatycznych i usług internetowych, jak również współpracującym z nami biurom rachunkowym.
 • uprawnionym organowym państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zakres udostępnianych przez nas danych osobowych jest adekwatny do celu przetwarzania.

 

 • 7

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli w związku z realizacją naszych usług zajdzie taka konieczność, ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu ich zabezpieczenia, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z RODO.

 

 • 8

Profilowanie

Dane osobowe naszych klientów, użytkowników strony internetowej oraz osób kontaktujących się
z nami telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 • 9

Polityka Cookies

 

Spółka Eurocamp s.c. na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje
tzw. Cookies („ciasteczka”), czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a). Dzięki Cookies gromadzimy anonimowe dane o wizytach użytkowników na  naszej stronie internetowej, które następnie możemy wykorzystywać do usprawniania dostępnych w serwisie funkcji, identyfikacji błędów czy też naszych działań marketingowych.

 

 

 

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają wykorzystywanie Cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak blokować i ograniczać instalowanie plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub przy pomocy jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na użycie plików Cookies. W każdej jednak chwili mogą je Państwo zmodyfikować, tym samym uniemożliwić zapisywanie plików Cookies lub określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższy okres ładowania się strony czy ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności.

 

 • 10

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka została wyrażona (np. w celach marketingowych).

 

Wymienione wyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach,
po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia.

Informujemy również, że cofniecie ewentualnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli wystąpią Państwo z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, administrator danych ustosunkuje się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Jeśli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformujemy Państwa o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

 • 11

Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2  w Warszawie.

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Informujemy, że możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę Prywatności, o czym poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie http://camping21.pl/.